Hundlydnad – råd och tips

Hund high-five

Hundlydnad är viktigt av många olika skäl. Dels för ägaren, dels för omgivningen, och inte minst för hunden själv som behöver tydliga regler. Det är naturligtvis mycket trevligare att ha en hund som uppför sig väl än motsatsen. Dessutom krävs ju ett viss grundläggande mått av säkerhet för att vara garanterad mot till exempel trafikolyckor och liknande, där hunden för sin egen säkerhet måste lyda människor då den givetvis inte kan värdera sådana situationer på egen hand. Det finns många kurser i hundlydnad från olika aktörer där man kan lära sig råd och knep för att uppnå detta.

Vissa generella råd finns

Generella råd är bland annat att man inte ska glömma att se till att hunden lyder hela familjen, för att undvika problematiska situationer när en eller ett par familjemedlemmar är borta. Om man inte har stor erfarenhet av hundar och deras språk kan man behöva skaffa sig mer grundläggande kunskap om hundar genom att läsa på så att man skickar ut rätt signaler och kan tolka dem. Sedan gäller generellt att uppmuntra lydnad genom beröm, till exempel med godis. Kritik och tillrättavisning är mer komplicerat och omtvistat, och olika hundar och raser behöver olika sorters behandling. En viktig sak är hur som helst att använda samma kommandon så att hunden lär sig vilka signaler tydligt som betyder vad.

Hundlydnad har uppmärksammats en hel del i stora teveproduktioner under 2000-talet, vilket visar hur spännande ämnet är och hur många som har intresse av det. Inte minst gäller det i form av Dog Whisperer with Caesar Millan som visar programledarens arbete med problemhundar. Millan har dock påpekat i intervjuer att denna serie inte ska tolkas som en guide till hundträning, utan snarare är visar vilka rehabiliteringstekniker som finns, vilka dock inte ska användas utan rätta kunskaper eller utan att först ha kontaktat experter inom fältet.